• طبق سنوات قبل جشن پدر بزرگ و مادر بزرگ با حضور دانش آموزان و پدر و مادر بزرگها برگزار خواهد شد
 • جشن تکلیف دانش آموزان دختر در بهمن ماه برگزار خواهد ش
 • جشن ستارگان به منظور تجلیل از دانش آموزان موفق درسی و اخلاقی در بهمن ماه برگزار خواهد شد
 • جشن تجلیل از خانواده های موفق برگزار خواهد شد
 • مدیر آموزشگاه از نوآموزان و دانش آموزان بخاظر حضور گسترده خود در آزمون انلاین تشکر کرد
 • مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان در معیت معاون و کارشناسان از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند
 • سومین جلسه شورای آموزگاران با محوریت بررسی مسایل آموزشی دانش آموزان برگزار شد
 • در ایام محرم و صفر زیارت عاشورا با حضور کلیه مربیان و دانش آموزان برگزار گردید
 • کلیه دانش آموزان در معیت معاون پرورشی و مربیان از نمایشگاه کتاب کانون بازدید کردند
 • دومین جلسه والدین با پرسش و پاسخ برگزار گردید
 •  

   

 • جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در مجتمع غیرانتفاعی کوثر با شرکت دانش آموزان برگزارگردید
 • جشن قرآن در پایه اول با برنامه های متنوع مجتمع آموزشی کوثر برگزار گردید
 • دومین جلسه شورای آموزگاران با دستور کار بررسی آموزشی آموزشگاه بر گزار گردید
 • انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در دومرحله دخترانه و پسرانه با حضور گسترده والدین برگزار گردید
 • ارزشیابی ورودی به منظور ارزیابی دانش آموزان در کلیه پایه ها برگزارشد
 • قسط بندی شهریه توسط معاونت مالی واداری برای متقاضیان با صدور دفترچه به اتمام رسید
 • سازماندهی پیش دبستانی روستا و شهر تابع مجتمع آموزشی کوثر انجام گردید
 • برنامه اجرایی نماز جماعت به اطلاع دانش آموزان و والدین رسانده شد
 • همكار گرامي سركار خانم توحيدي

  از ابتكار عمل نسبت به طرح املاي خارج از كتاب سپاسگزاريم . مديريت آموزشگاه

  همكار گرامي سركار خانم بهاري

  از تلاش حضرتعالي در خصوص كيفيت بخشي دانش آموزان سپاسگزاريم

  مدير آموزشگاه

  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا
  یلدا

  ازمون ورودی
  بسته حمایتی
  جلسه
  جلسه

   

   

  طبق سنوات قبل جشن پدر بزرگ و مادر بزرگ با حضور دانش آموزان و پدر و مادر بزرگها برگزار خواهد شد . این مطلب را مدیر آموزشگاه در جلسه هماهنگی معاونین و والدین بیان نمودند . قربانی در ادامه گفتند هدف از برگزاری این مراسم تکریم این گنجینه های خانواده ها بوده است . این مراسم با حضور عمو حمید و چند برنامه های متنوع در بهمن ماه برگزار خواهد شد
  جشن تکلیف دانش آموزان دختر در بهمن ماه برگزار خواهد شد این مطلب را مدیر مجتمع در جلسه هماهنگی والدین دانش آموزان دختر بیان نمودند قربانی افزودند این مراسم بصورت متمرکز در بهمن ماه باحضور دانش آموزان شهر بهار برگزار خواهد شد
  جشن ستارگان به منظور تجلیل از دانش آموزان موفق درسی و اخلاقی در بهمن ماه برگزار خواهد شد این مطلب را مدیر آموزشگاه در جلسه شورای آموزگاران بیان نمودند قربانی افزود به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان این جشن با برنامه متنوع و شاد با حضور والدین و دانش آموزان برگزار خواهد شد
  جشن تجلیل از خانواده های موفق برگزار خواهد شد این مطلب را مدیر آموزشگاه در جلسه والدین بیان نمودند مدیر آموزشگاه افزود از خانواده هایی که بشترین همکاری را در زمینه های مختلف با آموزشگاه داشته اند تقدیر خواهند شد

  مدیر آموزشگاه از والدین بخصوص نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان ابتدایی بخاظر حضور گسترده خود در آزمون آنلاین تقدیر و تشکر کرد
  مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان در معیت معاون و کارشناسان از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند
  سومین جلسه شورای آموزگاران با محوریت بررسی مسایل آموزشی دانش آموزان برگزار شد
  در ایام محرم و صفر زیارت عاشورا با حضور کلیه مربیان و دانش آموزان برگزار گردید
  کلیه دانش آموزان در معیت معاون پرورشی و مربیان از نمایشگاه کتاب کانون بازدید کردند
  مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در آموزشگاه کوثر برگزار گردید
  دومین جلسه والدین با پرسش و پاسخ برگزار گردید
  برگزاری مراسم های مدهبی در دهه اول عاشورا در آموزشگاه کوثر
  توزیع شیر همزمان در سراسر کشور در آموزشگاه انجام شد
  جشن قرآن پایه اول در آموزشگاه با حضور دانش آموزان برگزار گردید

  ویژگیهای شخصیت خلاق

    هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه ی انسان ها کمابیش از آن برخوردارند، اما افراد ی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند، دارای خصوصیات شخصیتی و رفتاری ویژه ای هستند که به وسیله ی این خصوصیات می توان آن ها را از سایر افرادی که از خلاقیت کم تری برخوردار هستند ، تشخیص داد. فایده ی اصلی آشنایی با ویژگی های افراد خلاق این است که می توانیداز آن ها به عنوان الگوهای رفتاری برای ایجاد و پرورش رفتارهای خلاقانه در کودکان استفاده کنید . در این قسمت با مهمترین و بارزترین این ویزگی ها آشنا می شوید:

  _ استقلال_ ریسک پذیری_  کنجکاوی_ علاقه به کارهای پیچیده_ تحمل ابهام

  _ انعطاف پذیری_ شوخ طبعی_ اعتمادبه نفس بالا_ ابتکار_ پشتکار_ تخیل قوی

  _ حساسیت وتوجه_ زیبایی دوستی_ تردید

  دانش آموزخلاق رابشناسید

   

    هرچندبسیاری ازویژگیهای کلی افرادخلاق که درقسمت قبل معرفی گردیدکمابیش شامل دانش آموزان خلاق نیزمیگردد،اماازآنجاکه تاکیداصلی این کتاب ،پرورش خلاقیت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحیط مدرسه وکلاس درس مشاهده میشود،دربخشی مجزابرشمرده شود.درهمین موردسه دلیل دیگر نیزوجودداردکه این ضرورت راتاکیدکند:

  1: محیط مدرسه وکلاس به خودی خودرفتارهای ویژه ای رادردانش آموزان خلاق ایجادمیکندکه ممکن است دانش آموزان هارا درمحیط منزل یامحیط های دیگرنمایان سازدویابه گونه ای متفاوت نشان دهد.

  2: بسیاری ازرفتارهای دانش آموزان خلاق،خاص محیط تحصیلی آن هاست وازلحاظ نوع وشدت با خصوصیات سایرافرادخلاق متفاوت است

  3: آشنایی باخصوصیات بارزدانش آموزان خلاق به معلم امکان میدهدتاآن هارابهتربشناسدوبه برنامه ریزی درجهت تقویت،پرورش،تغییرواصلاح مواردلازم بپردازد.

   

   

  به طورکلی دانش آموزخلاق غالبا ازطریق خصوصیات ورفتارهای زیرقابل شناسایی است:

   1:  ایده ها ونظرات خودرابدون ترس در کلاس مطرح می کند.

   2: معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می کند.

   3:  به فعالیت های هنری علاقه زیادی داردودراین زمینه دارای تجربه ومهارت است.

    4: غالباً ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم کلاسی های خود پیش نهاد می کند.

  5 :  معمولاً قادر است با طنز پردازی ها و شوخی های جالب دیگران را بخنداند.

   6: تمایل زیادی به تغییر نظرات معلم و یا مطالب کتاب دارد.

   7: در کلاس اغلب سوالاتی غیر عادی و گاه عجیب و غریب می پرسد.

   8: علاقه ی زیادی به نقاشی و ترسیم افکار و ایده های خود دارد.

   9: انتقادگر است و هر نظر یا عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد .

   10:گاهی به خاطر بیان نظرات و ایده های عجیب و غریبش در نظر دانش آموزان دیگر فردی غیر عادی

       جلوه می کند.                                    

  11: از قوه ی تخیل خوبی برخوردار است.

  12: معمولاً در کلاس با آب و تاب صحبت می کند و سعی می کند ایده هایش را با جزئیات کامل شرح

       دهد.

  13: داری ابتکار است و غالباً ایده ها و پاسخ های منحصر به فرد ارائه می کند.

  14: حساس ، باریک بین و نکته سنج است .

  15: بسیار فعال است و غالباً در آن واحد چند طرح و ایده در زمینه های مختلف را در سر می پروراند.

  16: به تجربه و آزمایش علاقه ی فراوانی دارد.

  17: در نفوذ و تأثیر گذاری بر دوستان خود از توانایی زیادی برخوردار است.

  18: آمادگی طرد شدن و عدم تأیید از طریق دیگران را داراست.

  19: به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقه مند است و زمان قابل توجهی را به این امر

     اختصاص می دهد.

  20: از اطلاعات عمومی زیادی برخوردار است و سعی می کند که از آن ها استفاده ی عملی و

       کاربردی کند.

  موانع خلاقیت در محیط مدرسه

   

  1. تأکید زیاد بر نمره ی دانش آموز به عنوان ملاک خوب بودن
  2. روش های تدریس سنتی و مبتنی بر معلم محوری
  3. عدم شناخت معلم نسبت به خلاقیت
  4. فقدان حداقل امکانات لازم برای انجام فعالیت های خلاق دانش آموزان
  5. اهداف و محتوای کتاب های درسی
  6. عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان
  7. عدم پذیرش ایده های جدید
  8. ارایه ی تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان .
  9. استهزا و تمسخر به خاطر ایده یا نظر اشتباه  

   

  دانش آموز خلاق :به خانم معلم گفتم که نقاشی خواب دیشب خودم راکشیده ام. اما او هم مثل بقیه بچه ها مرا مسخره کرد ؛ من هم آن را پاره کردم و به جای آن یک خانه و یک درخت کشیدم

  موانع خلاقیت در محیط خانواده

  1. تأکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه ی کودک
  2. ایجاد رقابت میان کودکان
  3. تأکید افراطی بر جنسیت کودک
  4. قرار دادن قوانین خشک و دست وپاگیر
  5. عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت
  6. انتقاد مکرر از رفتارهای کودک
  7. بیهوده شمردن تخیلات کودک
  8. عدم شناسایی علائق درونی کودک
  9. عدم وجود حس شوخ  طبعی در محیط منزل

  10.تحمیل نقش بزرگ سال به کودک.

  به تخیل کودکان خود پروبال بدهید ؛ آن وقت از پروازبلند آن ها شگفت زده خواهید شد

   

  اصول پرورش خلاقیت در کلاس درس

    عوامل ، اصول و روش های زیادی وجود دارد که می تواند مستقیماً کیفیت آموزش های معلم را بهبود بخشیده و بازدهی فعالیت های یاددهی _ یادگیری را در زمینه ی خلاقیت افزایش دهد. در این قسمت مهم ترین اصول و روش هایی که در این مورد وجود دارد و می تواند در فرایند رشد خلاقیت نقش تسهیل کننده و تسریع کننده داشته باشد ، بیان می گردد:

  1: دانش آموزان خود را به تناسب رفتارها ، فعالیت ها و دستاوردهای خلاق آن ها مورد تشویق قرار دهید.

  2: به دانش آموزان خود بیاموزید که نسبت به ایده ها و افکار خود حساس باشند و آن ها را یادداشت کنند.

  3: به عنوان معلم شخصاً به فعالیت های خلاق علاقه نشان دهید و با دانش آموزان خود در انجام تمرینات خلاقیت مشارکت نمایید.

  4: در مورد ماهیت خلاقیت و مفاهیم آن ، به دانش آموزان اطلاعات لازم را بدهید.

  5: در کلاس خود تا حد امکان از وسایل و روش های آموزشی دیداری _ شنیداری استفاده کنید.

  6: برای تخیلات و افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامی ویژه قائل باشید.

  7: در کلاس خود فضایی برای ابراز شوخ طبعی پدید آورید و این حس را در خود و دانش آموزان خود فعال نگاه دارید.

  8: به دانش آموزان بیاموزید که افکار و رفتارهای خود را بیش از حد مورد قضاوت و ارزش یابی قرار ندهند.

  9: با دانش آموزان خود از روش پرسش و پاسخ استفاده کنید و آن ها را به پرسیدن سوالاتشان ترغیب نمایید.

  10: آن ها را عادت دهید که برای حل مسایل ، همواره راه های متعددی را جست و جو کنند.

  11: تفاوت های فردی میان دانش آموزان را در نظر داشته باشید و به فردیت هر یک از آن ها احترام بگذارید.

  برخی از ویژگی های معلم علاقه مند به خلاقیت که داشتن آن ها به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد :

  1: فردی انتقاد پذیر باشد .

  2: تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد .

  3: از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد.

  4: به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

  5: از انگیزه ای قوی برخوردار باشد.

  6: پذیرایی ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد .

  7: دوست دار هنر وزیبایی شناسی باشد.

  8: تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد.

  9: در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد.

  10: برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد.

  11: خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند.

  12: در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیندیشد و کودکانه عمل کند.

  13: به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند!

  معلم دوست دار خلاقیت:احساس می کنم اگر به دانش آموزانم اجازه ی اشتباه کردن را بدهم ،

                                  بزرگ ترین چیزها را به آن آموخته ام

   

   

   

                                                         


                 سرويس  و ارائه پيك كوثر در سال تحصيلي جديد94-93 و طرح سه مرحله شدن سرويس

                         1-سرويس اول كودكستان 2- سرويس دوم فقط دخترانه 3- سرويس سوم فقط پسرانه

                        

  09183183200-09189009197


   

    

   

  آدرس : همدان، شهرستان بهار، خیابان نهالستان email : kosarbahar1100@gmail .com
  تلفن : --6070-8070- 08134501100
  دورنگار : 08134500087
  خط پيامک : 09389160011
  رايانامه : school@kosarbahar.ir