•  حدود انتظارات درمدرسه هوشمند
 • تقويت مهارت و توانمندي هاي كار با رايانه و اينترنت
            تقويت مهارت هاي زبان انگليسي خصوصا درك مطلب
            همراهي با معلمان در خصوص استفاده از محتوي الكترونيكي براي تعميق ياد گيري
            اهتمام به تقويت قوه ي خلاقيت , تفكر,  حل مسئله و همچنين اشتياق به فعاليت هاي گروهي
            اهتمام به ياد گيري تجربي و گروهي در راستاي تعميق مطالب درسي
            اختصاص وقت مناسب براي به.........

 

               سرويس  و ارائه پيك كوثر در سال تحصيلي جديد

                                           

                 09183183200


 

  

 

آدرس : همدان، شهرستان بهار، خیابان نهالستان email : kosarbahar1100@gmail .com
تلفن : 08124221100
آدرس رايانامه : school kosarbahar ir