مدرسه کوثر بهار
  • [نیچه]

    تربیت را در خانواده و دانش را در جامعه می آموزند و بینش را در تفکرات تنهایی

  • [تولستوی]

    همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند

۹ تیر ۱۳۹۵

تاریخ سنجش پایه اول

4 بازدید - چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ - 1:13 PM

۹ تیر ۱۳۹۵

ثبت نام کودکستان و پایه اول

4 بازدید - چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ - 11:55 AM

شنبه ۸ تیر

راه اندازی وبسایت مدرسه

15 بازدید - سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ - 12:24 PM